Aile Dizimi Terapisi Nedir?

10 Haziran 2024 • GenelAile Dizimi Terapisi Nedir? için yorumlar kapalı38

Aile dizimi terapisi özellikle son yıllarda ortaya çıkan bir terapi türü olarak ilgi görür. Bireysel çatışmaların çözülmesi ya da aile içinde yaşanan sorunların ortaya çıkarılması amacıyla tercih edilir. İlk defa Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafında Almanya’da kullanılmaya başlanan yöntem, psikodinamik ve Gestalt terapilerine dayanır. Bu uygulamalar günümüzde kullanılan yöntemlerin yapı taşı olarak bilinir. Olgusal bir yaklaşım olarak tanımlanan bu yöntem sayesinde geçmişte yaşanmış olan olaylar ve yarattığı etkiler incelenir. Aile dizimi terapisi, ikili ilişkiler ve aile içinde yaşanan sorunların derin bir anlayışla ele alınması açısından önemlidir. Aynı zamanda kişilerin hayatlarını etkileyen genel sorunların çözülebilmesi ve bireysel huzurun yakalanması açısından da etkili bir yöntemdir.

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi, geçmişin bireylerin üzerindeki tesirlerini yok etmek ve sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamak açısından tercih edilen bir terapi yöntemidir. Atalarınızın yaşamınıza etkisini kavrayarak çözülemeyen problemlerinizin kökenine inmenize olanak sunar. Herkesin kişisel problemleri farklı olduğu için çalışmalar bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenir. İçinden çıkılamayan zorlu travmaların nedenini bulmak açısından fayda sağlar. Evliliklerde ve ailelerin geçmişe dayalı sorunlarında farklı yöntemlerle uygulanabilen özelliklere sahiptir. Terapist eşliğinde yapılan 1-2 saatlik seanslarda bireysel hedeflere yönelik çalışmalar yapılabilir. Birbirini tanımayan bir grup insan içinde yapılan seanslarda sorun tespit edildikten sonra aile bireyleri olarak belirlenen üyeler durum karşısında hislerini belirtirler. Olay hakkında hiçbir bilgisi bulunmayan ve kişiyi tanımayan grup üyeleri sadece o anki duygularını yansıtarak sorunun derinlerine inmesine destek olurlar. Böylece sorunların ortaya çıkması ve düzeltilmesi adına ilk adım atılabilir.

Aile Diziminin Faydaları Nelerdir?

Aile dizimi terapisi sayesinde hayatınızda gerçekleşen olumsuz olayların sebeplerini kavrayabilirsiniz. Hep aynı sorunları yaşıyorsanız geçmişten gelen bazı problemlerin etkili olması mümkündür. Küçüklüğünüzden günümüze taşınan çatışmaların derinlerine inilerek olumsuz kalıpların bulunması ve çözülmesi sağlanabilir. Aile diziminin faydaları şu şekilde açıklanabilir:

 • Bireysel sorunların temelinde geçmişin etkisi yadsınamaz ve aile dizimi atalarınızdan kalma problemlerin ortaya çıkarılmasını sağlar.
 • Derinlerde yatan anlaşılmayan duyguların gün yüzüne çıkarılması sayesinde iç huzurunuzu bulabilirsiniz.
 • İkili ilişkilerden çekirdek ailenizde yaşadığınız sıkıntılara kadar her türlü çatışmanın özüne inerek derin bir anlayış kazanmanıza destek olur.
 • Aile dizimi sonucunda daha sağlıklı iletişim kurmayı öğrenebilirsiniz.
 • Aile içindeki ilişkileri anlamak ve dinamiğe etki etmek açısından da faydalı bir yaklaşımdır.
 • Davranışlarınızın temelini araştırarak sebeplerini bulmanıza yardımcı olur.
 • Geçmişin izleri travmatik sonuçlar doğurur ve aile dizimi bu sorunların açığa kavuşmasında önemli bir yol göstericidir.
 • Terapi yöntemi bireylerin daha önce umursamadığı konulara ilişkin düşünmesini sağlar.
 • Geçmişte yaşanan krizlerin güvenli bir ortamda sonuca kavuşturulması açısından değerlendirilebilir.
 • Yapılan grup etkinlikleri aynı zamanda bireylerin empati duygusunun gelişmesine de katkı sunar.
 • Sıkıntıların çözülmesi sayesinde aile bireyleri birbirine sağlıklı bağlanır ve ilişkileri uyum içinde devam eder.

Aile Dizimi Kimlere Uygulanır?

Aile dizimi psikoloji alanında yeni bir soluk getiren uygulamalar arasında sayılabilir. Bu yöntem aile ilişkilerinde içinden çıkılamaz hâle gelen sorunların çözümünde tercih edilebilir. Aile dizimi uygulanabilecek kişiler şöyle sıralanabilir:

 • Geçmişten gelen sorunlar sebebiyle sürekli kaygı ve depresyon yaşayanlar,
 • Aile içinde bitmek bilmeyen çatışmalara maruz kalanlar,
 • İkili ilişkilerinde sürekli belirsizlik hissi yaşayıp bağlanma sorunu olanlar,
 • Çocukluk travmaları sebebiyle psikolojik, duygusal veya fiziksel problemi olanlar,
 • Ölüm, ayrılık gibi ciddi sorunları bulunanlar,
 • Geleneksel terapi yöntemleriyle sonuca kavuşamayanlar,
 • Çocuklarıyla olan ilişkilerini düzeltmek isteyenler,

Aile dizimi, sorunlarını bulmak ve sağlıklı bir ortamda çözüme ulaşmak amacıyla arayış içinde olan kişilere yardımcı olabilecek bir yöntemdir.

Kaynaklar:

 1. https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/aile-dizimi-nedir
 2. https://terappin.com/blog/aile-dizimi-nedir#:~:text=Aile%20Diziminin%20K%C3%B6keni&text=Alman%20psikoterapist%20terapist%20Bert%20Hellinger,eklektik%20etkilerin%20bile%C5%9Fenlerine%20dayanarak%20geli%C5%9Ftirmi%C5%9Ftir.
 3. https://cemkaya.net/terapi-tekniklerim/aile-dizimi-terapisi-aile-konstelasyonu-149#:~:text=Aile%20dizimi%20terapisi%2C%20aile%20i%C3%A7erisinde%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlenmemi%C5%9F%20konular%2C%20bireylerin%20hayat%C4%B1ndaki%20ve,bile%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCme%20ula%C5%9Fmas%C4%B1na%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olmaktad%C4%B1r.

Benzer İçerikler

Comments are closed.